Wyjątkowa książka

  Halina Mickiewiczówna. Ciepło głosu i serca Katarzyny I. Gawęckiej to pierwsza książka biograficzna, pełna dokumentów i zdjęć z życia śpiewaczki, mówi nie tylko o jej dokonaniach zawodowych. Dzięki wypowiedziom kilkudziesięciu bliskich jej osób powstał bowiem portret kobiety próbującej godzić życie rodzinne z artystycznym, rozdającej uśmiechy, lecz skrywającej tęsknoty i zawody miłosne. Biografia ta jest spełnieniem życzenia artystki, która nagrywając na taśmę swoje wspomnienia, powiedziała kiedyś: „Gdyby powstała o mnie książka, chciałabym, aby mówili o mnie inni”.  

  Biografia złożona jest z trzech części i „Dodatków”. Pierwsza część, zatytułowana „Urodzona śpiewaczka”, opisuje życie Haliny Mickiewiczówny, począwszy od lat dziecinnych, poprzez sukcesy na scenie i estradzie, aż do momentu, kiedy decyduje się na pracę pedagoga śpiewu. Część druga pt. „Urodzony pedagog” jest nie tylko opisem jej dokonań jako nauczyciela, ale też zawiera informacje dotyczące ważnych dla niej w tamtym czasie spraw i wydarzeń. Trzecia część w całości zbudowana jest z wypowiedzi przyjaciół, znajomych i uczniów, więc zatytułowana została „We wspomnieniach”. Na „Dodatki” złożyły się wykazy uczniów, koncertów, nagrań płytowych i radiowych oraz ważniejszych nagród, które otrzymała. 

  Integralną częścią książki jest płyta CD z nagraniami Maestry, nigdy dotąd niepublikowanymi. Więcej o płycie CD...


  ZAMÓW KSIĄŻKĘ Z PŁYTĄ CD


  Informacje dodatkowe

  Copyright by Katarzyna Iga Gawęcka 2009

  Wydanie pierwsze:

  464 strony, całość szyta, w sztywnej oprawie

  Projekt graficzny i typograficzny, skład i łamanie: Joanna Kwiatkowska Zdjęcie na okładce: Grażyna Wyszomirska (ze zbiorów Teatru Muzycznego w Gdyni)

  Redakcja: Hanna Kościelecka, Małgorzata Ogonowska

  Korekta: Małgorzata Ogonowska

  Druk i oprawa: Wydawnictwo DJ Drukarnia, Gdańsk

  Wydawca: Wydawnictwo DJ Drukarnia, Gdańsk

    

  Fragmenty książki (str. 119-133) - plik PDF  833 kB